แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ประกันชีวิต แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ประกันชีวิต แสดงบทความทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562

เลือกประกันแบบไหน ถึงจะใช่กับตัวเรามากที่สุด


                การทำประกันภัย หรือประกันชีวิต ในปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ เนื่องมาจากว่าเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองเราโดยที่เราไม่ต้องสูญเสียอะไรไปมากกว่าเดิม เช่นในกรณีที่เราเกิดความเสียหายจากทรัพย์สิน หรือตัวเราเกิดอาการบาดเจ็บ ล้มตาย เอง ถ้าหากเราไม่มีประกันภัย หรือประกันชิตเอาไว้ อาจจะได้รับสินไหมทดแทนที่น้อยลง หรือผู้ที่อยู่ข้างหลังเรา อาจจะต้องแบกรับภาระทั้งในเรื่องของการดูแลรักษาหรือเยียวยาสิ่งต่างๆ แต่ถ้าหากเรามีประกันภัย ประกันชีวิตเข้ามา เราก็สามารถได้รับสินไหมทดแทน หรืออจะเป็นเงินก้อนเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเยียวยา คนที่อยู่ข้างหลังเราก็ไม่ต้องแบกรับภาระมากเกินไปนะครับ
                การดำเนินการของประกันภัย หรือประกันชีวิต จะดำเนินการโดยนำเอาความเสี่ยงไปแบ่งเบาภาระ ซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงเหล่านั้น และจะมีคน 3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประกันนั้นๆ ประกอบไปด้วย บริษัทผู้ให้ประกัน ผู้เอาประกัน และผู้ได้รับผลประโยชน์ แล้วประกันแบบไหนที่จะเหมาะกับตัวเรามากที่สุด เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปได้ง่ายขึ้น วันนี้เรามีข้อมูลมาฝากคุณผู้อ่านทุกคนครับ
                ประกัน เป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงจากตัวผู้คนที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันปกติ ไปหาบริษัทที่ให้ประกัน โดยเมื่อเกิดเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันจะได้รับการชดเชยมาในรูปแบบต่างๆ ตามที่ข้อตกลงในสัญญาที่เราเรียกว่า กรมธรรม์ได้เขียนเอาไว้นั่นเองนะครับ ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของประกันภัยที่เป็นหัวเรือใหญ่จะสามารถแบ่งคร่าวๆ ก็มีดังนี้
                1. ประกันชีวิต ซึ่งจะเป็นการทำประกันเพื่อการสะสมทรัพย์ อาจเป็นการสะสมทรัพย์เพื่อใช้ยามแก่เฒ่า หรือวัยเกษียณ ที่ในระหว่างที่เรามีงานทำหรือมีเงินเดือนประจำนั้น ทางบริษัทประกัน ก็จะหักเงินประกันไว้เลย เพื่อใช้สะสมทรัพย์ไว้เรื่อยๆ สำหรับเมื่อถึงวันที่เกษียรหรือถึงกำหนดวัย เบี้ยประกันที่เราสะสมไว้ก็จะตอบแทนกลับคืนมา อาจจะเป็นเบี้ยงินเดือนที่เราสามารถเอาไว้ใช้ในยามพักผ่อนของเราก็ได้ ถือเป็นการออมเงินอีกูปแบบหนึ่งที่ช่วยสร้างคามมั่นคงให้กับสถานะทางการเงินในช่วงวัยชราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
                2. ประกันวินาศภัย เป็นรูปแบบของประกันที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยจากรถ ประกันภัยชีวิต ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการทำประกันเพื่อคุ้มครองหรือช่วยเหลือเยียวยาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น อาจจะเป็นในรูปแบบของอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยนะครับ เราก็จะได้รับการชดเชย สินไหมทดแทนกลับมา ทำให้เราไม่ต้องแบกรับภาระที่มันต้องเกิดขึ้นนั่นเอง เป็นประกันอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการทำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
                3. ประกันการเดินทาง ถือว่าเป็นรูปแบบของประกันวินาศภัยอีกด้วย ประกันในกลุ่มนี้จะครอบคลุม และให้การคุ้มครองกับนักท่องเที่ยว หรือนักเดินทางที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก จะให้ความคุ้มครองทั้งในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความไม่ราบรื่นในการเดินทางต่างๆ เครื่องช้า เครื่องดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบิน ประกันการเดินทางก็ให้ความช่วยเหลือดูแลนะครับ เป็นประกันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะในกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องเดินทางอยู่เสมอ และประกันแบบนี้ มีให้เลือกทำประกันที่เป็นแบบรายเที่ยว ที่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะเมื่อไป และเมื่อเดินทางกลับ หรือถ้าใครเดินทางเป็นประจำ ก็สามารถจะทำประกันแบบที่คุ้มครองตลอดเวลาก็ได้เช่นกันนะครับ
                จากลักษณะของประกันภัย เราจะเห็นได้ว่าลักษณะโดยทั่วไปของการให้การคุ้มครองนั้น มีแบบที่คล้ายๆ กัน โดยจะให้ความคุ้มครองเรื่องของทรัพย์สิน สินไหมทดแทนเสียเป็นส่วนมาก เพื่อไม่ให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระที่ตามมามากเกินไป ตรงส่วนนี้การทำประกันก็ถือว่าเป็นตัวช่วยส่วนหนึ่ง ได้เป็นอย่างดีนะครับ เมื่อเห็นข้อดีอย่างนี้แล้ว หากคุณผู้อ่านสนใจ ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ เลือกทำประกันชีวิต ประกันภัย กันไว้สักอย่าง ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับ ถือว่าเป็นเครื่องประกันความเสี่ยง ที่ทำให้เราไม่ต้องแบกรับภาระกันอย่างหนัก ก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทประกันภัยนะครับ และข้อสำคัญอีกอย่างก็อย่างลืมอ่านรายละเอียดของประกันให้ดี ก่อนตัดสินใจนะครับผม